Kredyty inwestycyjne dla firm

Przygotujemy biznes plan i przeprowadzimy całą procedurę – wystarczy, że masz pomysł na biznes.
Jest to kredyty którego celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych; jest to kredyt najczęściej długoterminowy.
Kredyty inwestycyjne służą finansowaniu nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie dotychczas istniejących bądź planowanych składników majątku trwałego.

Komentarz zamknięty.

Współpracujemy m.in z:
Get Adobe Flash player
W swojej ofercie mamy ponad 20 instytucji finansowych