Faktoring

Daje możliwość wpłaty zaliczki na poczet wykupionych faktur w wysokości 100% ich kwoty i przyjmuje na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • zmniejszenie ryzyka przeprowadzonych transakcji

Faktoring daje możliwość wpłaty zaliczki na poczet wykupionych faktur w wysokości 100% ich kwoty i przyjmuje na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników


 
FAKTORING NIEPEŁNY
Wypłata zaliczki następuje podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego. Bank nie przyjmuje jednak ryzyka wypłacalności Kontrahenta. Faktorant zobowiązany jest do zwrotu niezapłaconych wierzytelności przez Kontrahenta po okresie regresu (najczęściej 30 dni).

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • zmniejszenie ryzyka przeprowadzonych transakcji

 

FAKTORING ZAGRANICZNY PEŁNY nabywa wierzytelności z tytułu transakcji eksportowych, przyjmując na siebie ryzyko wypłacalności Kontrahentów zagranicznych. Zaliczkowane jest 100% wartości faktury.

Zyskujesz :

 • natychmiastowe wpłaty należności kwot za faktury wysokości 100% ich kwoty
 • bezpieczeństwo transakcji zagranicznych
 • monitoring wiarygodności kontrahentów zagranicznych

 

Faktoring Jednostek Skarbu Państwa

Faktoring pełny skierowany dla dostawców towarów usług pracujących na zlecenie podmiotów Skarbu Państwa ( policji , szkół, straży) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypłacamy zaliczkę na poczet wykupionych faktur w wysokości 100% ich kwoty i przyjmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników.

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpłaty należności kwot za faktury wysokości 100% ich kwoty
 • źródło finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • kontrole nad płynnością finansową firmy

 

FAKTORING Jednostek Samorządu Terytorialnego

Faktoring  skierowany dla dostawców towarów i  usług pracujących  na zlecenie podmiotów samorządu terytorialnego.
Wypłacamy zaliczkę na poczet wykupionych wierzytelności w wysokości 100% ich kwoty i przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników. Transakcja wykupu wierzytelności jest dokonywana każdorazowo za zgodą podmiotu samorządu terytorialnego.

Zyskujesz :

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • źródło finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • kontrole nad płynnością finansową firmy

CO JESZCZE OFERUJEMY W RAMACH FAKTORINGU ?

Zarządzanie wierzytelnościami.

Faktoring to także zarządzanie wierzytelnościami . Przejmujemy na siebie:

 • administrowanie wierzytelnościami
 • księgowanie wierzytelności
 • sporządzanie raportów i analiz
 • dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności – wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, itd.

 

Komentarz zamknięty.

Współpracujemy m.in z:
Get Adobe Flash player
W swojej ofercie mamy ponad 20 instytucji finansowych